BLUG 17. November 1995 – Stiftelsesmøte

The temporary board of the Linux User Group in Bergen, Norway welcomes everybody to the inaugural meeting.  It will be held at the High-technology Center of Bergen at 5pm on the 17th of November.

There will be a demonstration of Linux on DEC Alpha.

– – – –

Interimstyret i Linux Brukergruppe Bergen xnsker alle interesserte velkommen til stiftelsesmxte den 17.november.  Mxtet blir avholdt i Store Auditorium, andre etasje pe Hxyteknologisenteret i Bergen.

Vi begynner klokken 17:00, og man me vfre presis, for det er da vi slipper inn folk nede.

Det vil bli en demonstrasjon av Linux pe DEC Alpha.

– -Magnus