BLUG 28. August 2014 – Distribusjon av programvare med Yum og RPM

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien “Last Thursday”,

Torsdag 28. August 2014 kl 19
Bergen Offentlige Bibliotek
Strømgaten 6, 5015 Bergen

med temaet
Distribusjon av programvare med Yum og RPM
Ved Gisle Sælensminde og Bård Aase

RPM og Yum er et pakkesystem som brukes av flere GNU/Linux-distribusjoner. Pakkesystemer håndterer avhengigheter mellom programmer og biblioteker og skal gjøre installasjon av programvare så smertefritt som mulig.

Gisle Sælensminde og Bård Aase jobber i et team i Vizrt som har tatt et større system fra manuell installasjon til installasjon ved hjelp av RPM og Yum. De vil fortelle om hva som fordret denne endringen, om sine erfaringen i overgangen og om resultatet. De vil gå igjennom hvordan Vizrt bygger RPM-pakker og organiserer sine Yum-arkiver.