BLUG 31. Mars 2016 – Opne Data

BLUG 31. Mars 2016 – Opne Data

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien  “Last Thursday”,

Torsdag 31. Mars 2015 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET!)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen

med temaet

Opne Data

v/ Livar Bergheim, Rådgjevar, Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT)

Opne data er strukturert informasjon som er gjort tilgjengeleg i maskinlesbare format, under ein open lisens. Du får høyre kva som ligg i dette, verdien av opne data, kva datasett som er gjort tilgjengeleg frå offentleg sektor og kva som er på veg.

Korleis kan du nytte deg av opne data? Du får nokre døme på bruk og tips på teknisk framgangsmåte.

Dersom eit datasett ikkje er gjort tilgjengeleg endå, korleis kan du få tak i det?

Om Livar

Livar jobbar med opne data og informasjonsforvaltning i Difi. Det omfattar blant anna å drifte den nasjonale oversikta over opne data frå offentleg sektor – http://data.norge.no, Difi sitt datahotell, arrangere #hack4no, og vere pådrivar for meir deling av data i offentleg sektor.

Livar har mastergrad i programvareutvikling frå UiB/HiB. Temaet for masteroppgåva var opne data om kollektivtrafikk. I studietida jobba Livar deltid med opne data ved UiB si IT-avdeling.

Praktisk

Biblioteket stenger kl. 20. Vårt møtetidspunkt er derfor flyttet fra 19:00 til 18:30. Du finner også eventen på facebook.

Livesending

Foredraget vil bli direktesendt på YouTube:

Program framover

28. April 2016
Friprog i bedrifter ved Gisle Sælensminde og L. Cecilie Wian
26. Mai 2016
Tema ikke bestemt
25. August 2016
Miniforedrag
29. September 2016
Tema ikke bestemt
27. Oktober 2016
Tema ikke bestemt
24. November 2016
Tema ikke bestemt

Dersom du har et tema du gjerne vil fortelle om, eller vet om noen som kan holde foredrag for oss er det bare å si ifra til undertegnede, på elzapp@gmail.com