BLUG 28. April 2016 – Open Source i bedrifter

BLUG 28. April 2016 – Open Source i bedrifter

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien  “Last Thursday”,

Torsdag 28. April 2015 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET!)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen

med temaet

Open Source i bedrifter

v/Cecilie Wian fra Senter for Krisepsykologi og Gisle Sælensminde fra Vizrt

Cecilie Wian og Gisle Sælsminde tar denne gangen for seg bruk av Open Source profesjonelt, og hvordan bedrifter bruker og kan bidra til å utvikle og forbedre kode. De har to vidt for skjellige utgangspunkt, Cecilie er ansatt i en liten non-profit selskap i helsesektoren, og Gisle er ansatt i et stort markedsledende i medieverden.

Praktisk

Biblioteket stenger kl. 20. Vårt møtetidspunkt er derfor flyttet fra 19:00 til 18:30. Du finner også eventen på facebook.

Livesending

Foredraget vil bli direktesendt på YouTube:

Program framover

26. Mai 2016
Tema ikke bestemt
25. August 2016
Miniforedrag
September 2016
BLUG 20 år! – Mer info kommer senere!
27. Oktober 2016
Tema ikke bestemt
24. November 2016
Tema ikke bestemt

Dersom du har et tema du gjerne vil fortelle om, eller vet om noen som kan holde foredrag for oss er det bare å si ifra til undertegnede, på elzapp@gmail.com