poster3

BLUG 26. November 2015 – Drupal 8

BLUG 26. November 2015 – Drupal 8

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien “Last
Thursday”,

Torsdag 26. November 2015 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET!)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen

med temaet

Drupal 8

ved Stein Magne Bjørklund

Drupalmiljøet slapp 19. november den siste generasjonen Drupal, Drupal 8.
La oss snakke Drupal og ikke minst Drupal 8. Hva som tok oss over fire år.

Stein Magne Bjørklund (steinmb) Drupal og PHP utvikler. Han har jobbet med
Drupal siden 2006 og er en mange tusen bidragsytere til Drupal sin kjerne.

Praktisk

Biblioteket stenger kl. 20. Foredragstidspunktet vårt er derfor
flyttet fra 19:00 til 18:30.

Etter foredraget går mange av oss videre på Henrik for samtale over
et glass med noe godt i.

Foredraget vil bli filmet, men om det blir live overføring, eller når
eventuell video vil bli tilgjengeliggjort er usikkert.

Innkallingen er også å finne på Facebook.
Del den gjerne

BLUGs plan videre ser ut som følger:

Januar
Torsdag 31. januar – Miniforedrag
Februar
Torsdag 25. februar – tema ikke bestemt
Mars
Torsdag 31. mars – tema ikke bestemt
April
Torsdag 28. april – tema ikke bestemt
Mai
Torsdag 26. mai – tema ikke bestemt
August
Torsdag 25. august – tema ikke bestemt
September
Torsdag 29. august – tema ikke bestemt
Oktober
Torsdag 27. august – tema ikke bestemt

Som dere kan se er planen framover ganske åpen. Vi har noen tema på
blokken, men ingenting er spikret enda. Dersom du har et tema du gjerne
vil fortelle om, eller vet om noen som kan holde foredrag for oss er
det bare å si ifra til undertegnede, på elzapp@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *