BLUG Januar 2015 – Omsetjing av fri programvare

Bergen (BSD and) Linux User Group held fram med  “Last Thursday”,

Torsdag 29. Januar 2015 kl 19:00 – 21:00
Bergen Offentlige Bibliotek
Strømgaten 6, 5015 Bergen

Omsetjing av fri Programvare

ved Yngve Spjeld Landro

Årets første møte vil ta for seg “Omsetjing av programvare til norsk”. Det vert leia av Yngve Spjeld Landro. Han har vore hobbyomsetjar sidan slutten på 90-talet, primært av engelskspråklege program. Har eller har hatt hovudansvar for å gje program som nettlesaren Opera og prateklienten Pidgin nynorsk språkdrakt. Nokre av emna som vil verta tekne opp er korfor setja om til norsk, kva krevst for å vera ein god omsetjar, kva verktøy kan ein bruka og kor finn ein ressursane ein treng for å koma i gong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *