tux-161406

BLUG 28. Mai 2015 – Pedagogisk grunnlag for utviklere

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien “Last Thursday”,

Torsdag 28. Mai 2015 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET!)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen

med teamaet

Pedagogisk grunnlag for utviklere.

ved Cecilie Wian

Datamaskinene er en vesentlig del av livene til store og små, og finner seg stadig nye arenaer å være en del av. Et sted det digitale sliter er skole og læring. Det er mange tilfeller av programmer som bare “setter strøm på papir og blyanter”, og det er helt vanlig å bruke verktøyer ment for kontor og arbeidsliv for å organisere digital læring. Denne mismatchen mellom utviklere og brukere gir både  frustrere utviklere, og irriterte brukere.
Cecilie Wian vil gi en kort innføring i pedagogisk tenkning med tanke på utviklere, og inviterer til diskusjon om hvordan bedre møte sine ønskede brukere.

Biblioteket stenger kl. 20. Foredragstidspunktet vårt er derfor flyttet fra 19:00 til 18:30.

Etter foredraget går mange av oss videre på Henrik for samtale over et glass med noe godt i.

BLUGs plan videre ser ut som følger:

  • 27. August 2015 kl. 18:30 – OpenStack ved Tor Lædre
  • 24. September 2015 kl. 18:30 – Docker ved Hans Kristian Flaathen
  • 29. Oktober 2015 kl. 18:30 – Kryssplatform app-utvikling med Cordova ved Christian Leon Christensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *