Skikk og Bruk

I BLUG er e-postlisten vår primære kommunikasjonskanal. Her kan man stille alle slags relaterte spørsmål og starte diskusjoner av forskjellig art. Når flere hundre mottakere leser det du skriver kan det være greit å ha noen spilleregler. Det er også viktig å tenke på at ikke alle har samme vaner eller muligheter i sitt oppsett, så ikke alle av kjørereglene er åpenbare.

 1. Når du sender saker som ikke er direkte relatert til gruppens hovedtema(er) bruk en tittel som reflekterer dette
  • Start tittel med [OT], Off-topic, Salg/Kjøp/Bytte eller liknende
 2. Husk at ikke alle kjenner deg og dine vitser og bemerkninger kan dermed oppfattes som noe helt annet enn du mente
  • Bruk gjerne smilefjes (aka smileys, emoticons) eller andre måter for å gjøre forståelsen lettere
  • BRUK AV KUN STORE BOKSTAVER oppfattes som oftest som skriking
 3. Dersom du svarer på en e-post, inkluder den originale teksten med én > foran hver linje
  • Noter hvem du siterer
  • Kutt bort alt som ikke er relevant for svaret ditt
  • Svar under det du svarer på
  • Komprimer lange seksjoner du siterer til et sammendrag (valgfritt)
 4. Dersom en diskusjon blir opphetet:
  • Ta en time pause før du skrivet et nytt svar. Om du fortsatt føler at det er nødvendig å svare; Vær høflig!
  • Ignorer personkommentarer

Noen leser listen via vevarkiv, andre bruker NNTP og noen trenger også hjelpemidler for å lese listen som leselister eller talegeneratorer. Åpenhet handler også om tilgjengelighet!

Argumentasjon og forklaringer overlater vi til andre:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *