Category Archives: Uncategorized

BLUG 23. Februar 2017 – OpenPGP workshop

BLUG 23. Februar 2017 – OpenPGP workshop

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien “Last Thursday”,

Torsdag 23. Februar 2017 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen 1

med det kanskje viktigste møtet/workshoppen du går på i år,

Kom igang med sikker epost!

Hendelser den senere tiden viser hvor viktig det er å kjenne til verktøyene for å verifisere identitet på avsendere av epost. Et essensiellt verktøy til dette er OpenPGP (GnuPG et.al.) som lar en signere epost med digitale signaturer slik at mottageren kan være sikker på hvem du er. OpenPGP lar en også sende kryptert epost.

2. mars 2017 arrangerer Audun Larsen et keysigning party. Her møtes folk, og kan verifisere hverandres nøkler, slik at en får etablert en tillitskjede. Dette er vesentlig for at du skal kunne verifisere avsendere du ikke tidligere har hatt kontakt med. På workshoppen vil du lære mer om dette.

Men for å kunne ha nytte av et keysigning party, må en først ha sine egne nøkler. Derfor arrangerer vi denne workshoppen, slik at du får

 • Satt opp epostklienten din
 • Generert dine egne nøkler
 • Se hvordan det fungerer i praksis
 • Føle deg trygg på hvordan dette fungerer

Ta med deg egen datamaskin (Linux/BSD/OSX/Windows), slik at du kan få generert dine egne nøkler på en maskin du stoler på!

Dersom du allerede har dine egne nøkler, og kan dette, setter vi pris på om du likevel kommer, og deler din kunnskap og erfaringer.

Praktisk

Biblioteket stenger kl. 20. Foredragstidspunktet vårt er derfor flyttet fra 19:00 til 18:30.

Etter foredraget går mange av oss videre på Henrik 2 for samtale over et glass med noe godt i.

Møtet denne gangen har et workshop-format. Deler av arrangementet kan bli tatt opp på video (innledninger, presentasjoner). Men arrangementet som sådan vil ikke bli streamet på YouTube.

BLUGs kanaler

Småprat

Hver torsdag møtes en del BLUG’ere på Henrik Øl og Vinstove, der vi prater om løst og fast. Ellers finner du oss på IRC: på irc.freenode.net: #blug.

Epostlister

Vi har også epostlister for diskusjon – blug@blug.linux.no: http://mailman.uib.no/listinfo/blug og en epostliste som kun brukes til å annonsere møter – blug-announce@blug.linux.no: http://mailman.uib.no/listinfo/blug-announce

Sosiale medier

BLUGs plan videre ser ut som følger:

 • Mars
  Torsdag 30. mars – TBA
 • April
  Torsdag 27. april – TBA
 • Mai
  Torsdag 26. mai – TBA
 • August
  Torsdag 25. august – TBA

Dersom du har et tema du gjerne vil fortelle om, eller vet om noen som kan holde foredrag for oss er det bare å si ifra til undertegnede, på elzapp+blug@gmail.com

mvh Bård Aase

7261 1726 0034 9AC0 8EB0 53ED 6B03 C4B4 F5CF FF71

BLUG 26. Januar 2017 – Miniforedrag

BLUG 26. Januar 2017 – Miniforedrag

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien “Last Thursday”,

Torsdag 26. Januar 2017 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen 1

med en serie miniforedrag, eller Lightning talks om du vil.

Det er rom for 7 foredag á ~10 minutter hver.

Miniforedrag

Så langt har vi følgende tema:

TLS 1.3

Foredragsholder: Ketil Kvifte

PGP og GnuPG

Foredragsholder: Audun Larsen

SELinux

Foredragsholder: Knut Karevoll

Annet?

Det er med andre ord rom for flere foredrag. – Send forslag til elzapp+blug@gmail.com

Praktisk

Biblioteket stenger kl. 20. Foredragstidspunktet vårt er derfor flyttet fra 19:00 til 18:30.

Etter foredraget går mange av oss videre på Henrik 2 for samtale over et glass med noe godt i.

Foredragene vil bli filmet, men om det blir live overføring, eller når eventuell video vil bli tilgjengeliggjort er usikkert.

BLUGs kanaler

Småprat

Hver torsdag møtes en del BLUG’ere på Henrik Øl og Vinstove, der vi prater om løst og fast. Ellers finner du oss på IRC: på irc.freenode.net: #blug.

Epostlister

Vi har også epostlister for diskusjon – blug@blug.linux.no: http://mailman.uib.no/listinfo/blug og en epostliste som kun brukes til å annonsere møter – blug-announce@blug.linux.no: http://mailman.uib.no/listinfo/blug-announce

Sosiale medier

BLUGs plan videre ser ut som følger:

 • Februar
  Torsdag 23. februar – TBA
 • Mars
  Torsdag 30. mars – TBA
 • April
  Torsdag 27. april – TBA
 • Mai
  Torsdag 26. mai – TBA
 • August
  Torsdag 25. august – TBA

Dersom du har et tema du gjerne vil fortelle om, eller vet om noen som kan holde foredrag for oss er det bare å si ifra til undertegnede, på elzapp+blug@gmail.com

mvh Bård Aase

BLUG 4. Juni – Bradley Kuhn: Tales from 20 Years of Copyleft Enforcement

Bergen (BSD and) Linux User Group continues our meeting series,

Saturday June 4th 2016 kl 14:00
Bibliotek for Realfag, UiB
Johannes Bruns Gate 12 

with the topic

Tales from 20 Years of Copyleft Enforcement

with Bradley M. Kuhn

Bradley Kuhn er teknikeren som ble patent- og copyright-guru. Lørdag 4. Juni guider han oss igjennom kappløpet mellom patenter vs teknologi og software. For de som ønsker å vite mer om møtet mellom jussen og de store teknologiske utviklingene som har vært de siste 20 årene, og ikke minst; hvor vi er i dag og hvilke føringer legger det på fremtiden for både eierskap og utvikling.

Bradley M. Kuhn is currently President of the Software Freedom Conservancy, having previously been Executive Director. Until 2010 he was the FLOSS Community Liaison and Technology Director of the Software Freedom Law Center (SFLC). He previously served as the Executive Director of Free Software Foundation (FSF) from 2001 until March 2005. He was elected to the FSF’s board of directors in March 2010.

He is best known for his efforts in GPL enforcement, both at FSF and SFLC, as the creator of FSF’s license list, and as original author of the Affero General Public License.

Practical notes

Note that this time, it’s not the last thursday of the month, we are also not at the location we’ve been for the last few years.

This time it is the first saturday of june, at 14:00 hours. And the location is Bibliotek for Realfag at UiB

The presentation will be recorded, and streamed live at YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=EjoTclGheVU

BLUG meeting schedule:

August
Torsdag 25. august – Miniforedrag

September
24. – 25. September – 20-års jubileum

Oktober
Torsdag 27. Oktober – TBA

November
Torsdag 24. November – TBA

BLUG 28. April 2016 – Open Source i bedrifter

BLUG 28. April 2016 – Open Source i bedrifter

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien  “Last Thursday”,

Torsdag 28. April 2015 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET!)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen

med temaet

Open Source i bedrifter

v/Cecilie Wian fra Senter for Krisepsykologi og Gisle Sælensminde fra Vizrt

Cecilie Wian og Gisle Sælsminde tar denne gangen for seg bruk av Open Source profesjonelt, og hvordan bedrifter bruker og kan bidra til å utvikle og forbedre kode. De har to vidt for skjellige utgangspunkt, Cecilie er ansatt i en liten non-profit selskap i helsesektoren, og Gisle er ansatt i et stort markedsledende i medieverden.

Praktisk

Biblioteket stenger kl. 20. Vårt møtetidspunkt er derfor flyttet fra 19:00 til 18:30. Du finner også eventen på facebook.

Livesending

Foredraget vil bli direktesendt på YouTube:

Program framover

26. Mai 2016
Tema ikke bestemt
25. August 2016
Miniforedrag
September 2016
BLUG 20 år! – Mer info kommer senere!
27. Oktober 2016
Tema ikke bestemt
24. November 2016
Tema ikke bestemt

Dersom du har et tema du gjerne vil fortelle om, eller vet om noen som kan holde foredrag for oss er det bare å si ifra til undertegnede, på elzapp@gmail.com

BLUG 25. Februar 2016 – Home Automation

BLUG Februar 25th 2016 – Home Automation

Bergen (BSD and) Linux User Group continues our meeting series “Last Thursday”,

Torsdag 25. Februar 2015 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET!)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen

with the topic

Home Automation

with Kostiantyn Denysenko

For most people smart house starts with one light switch that can be controlled with a phone. Some may leave it at that, some may go further and have more lights. I believe that we can go even further and teach houses to predict what environmental we would like to be in at the moment or how to achieve it. Even more, let’s have that ability with us all the time. Let’s make a system where all connected devices can be used to make you feel at home away from home. Welcome to a new world – the world of SmartHome!

Kostiantyn Denysenko is an Electronics engineer. Works for Sensario. Designs hardware for wireless sensor networks

Presentation will be held in english, questions can be made in eigther english or norwegian.

NB: The meeting will be held in UROM at the library. Not Auditoriet, which is our usual meeting spot.

 

Practical notes

The library closes at 8 pm. Our meeting slot is moved from 7pm to 6:30 pm

We move on to Henrik after the talk for some smalltalk and refreshments.

The presentation will be recorded, and streamed live at TouTube:

if the technology doesn’t let us down

You can also find this event at Facebook.
We will be delighted if you share it with your friends.

BLUG meeting schedule:

Mars
Torsdag 31. mars – Åpne data med Livar Bergheim
April
Torsdag 28. april – FLOSS i næringslivet
Mai
Torsdag 26. mai – tema ikke bestemt
August
Torsdag 25. august – tema ikke bestemt
September
Torsdag 29. august – tema ikke bestemt
Oktober
Torsdag 27. august – tema ikke bestemt

Dersom du har et tema du gjerne vil fortelle om, eller vet om noen som kan holde foredrag for oss er det bare å si ifra til undertegnede, på elzapp@gmail.com

Tips om å holde presentasjoner på konferanser

Denne episoden «Developer Tea» inneholder en del tips til hvordan en skal få godkjent foredrag til konferanser, og generelt gode råd om å holde foredrag. Temaet er hvordan en skal få mest ut av en konferanse, enten som deltager eller foredragsholder.

Vi arrangerer en sesjon med miniforedrag i januar, og holder for tiden på med å planlegge vårens foredrag.
Går du med et foredrag i magen, som du har lyst til å sende inn til en konferanse eller lignende, kan du øve deg med å holde foredrag for oss :-)

Eller kanskje vi er publikum godt nok i utgangspunktet?

Ta kontakt med undertegnede på elzapp@gmail.com

BLUG 24. September 2015 – Docker all the things @Turistforeningen

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien “Last Thursday”,

Torsdag 24. September 2015 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET!)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen
Facebook event

med teamaet

Docker all the things @Turistforeninegn.

ved Hans Kristian Flaatten

Hans Kristian snakker om hvordan Den Norske Turistforening (DNT) flyttet hele sitt utviklings- og produksjons-miljø inn i Docker containere, og gir samtidig en grundig introduksjon av de ulike verktøyene DNT benytter for å orkestrere sine Docker applikasjoner – Docker Engine, Docker Hub, Docker Compose, og Docker Machine.

Hans Kristian Flaatten er utdannet Informatikk fra NTNU og jobber som systemutvikler i DNT med ansvar for drift og utvikling av DNT sine løsninger på nett, primært rundt DNT.no og UT.no. På fritiden er Hans Kristian med i Node.JS stiftelsen hvor han er medlem av arbeidsgruppene for infrastruktur, test og bygg av offisielle Node.JS versjoner, samt vedlikehold av det offisielle Docker Imaget for Node.JS og io.js.

Biblioteket stenger kl. 20. Foredragstidspunktet vårt er derfor flyttet fra 19:00 til 18:30.

Etter foredraget går mange av oss videre på Henrik for samtale over et glass med noe godt i.

BLUGs plan videre ser ut som følger:

 • 29. Oktober 2015 kl. 18:30 – Kryssplatform app-utvikling med Cordova ved Christian Leon Christensen
 • November  Torsdag 26. november – tema ikke bestemt
 • Januar    Torsdag 31. januar – tema ikke bestemt
 • Februar    Torsdag 25. februar – tema ikke bestemt
 • Mars    Torsdag 31. mars – tema ikke bestemt
 • April    Torsdag 28. april – tema ikke bestemt
 • Mai     Torsdag 26. mai – tema ikke bestemt
 • August  Torsdag 25. august – tema ikke bestemt

BLUG 28. Mai 2015 – Pedagogisk grunnlag for utviklere

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien “Last Thursday”,

Torsdag 28. Mai 2015 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET!)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen

med teamaet

Pedagogisk grunnlag for utviklere.

ved Cecilie Wian

Datamaskinene er en vesentlig del av livene til store og små, og finner seg stadig nye arenaer å være en del av. Et sted det digitale sliter er skole og læring. Det er mange tilfeller av programmer som bare “setter strøm på papir og blyanter”, og det er helt vanlig å bruke verktøyer ment for kontor og arbeidsliv for å organisere digital læring. Denne mismatchen mellom utviklere og brukere gir både  frustrere utviklere, og irriterte brukere.
Cecilie Wian vil gi en kort innføring i pedagogisk tenkning med tanke på utviklere, og inviterer til diskusjon om hvordan bedre møte sine ønskede brukere.

Biblioteket stenger kl. 20. Foredragstidspunktet vårt er derfor flyttet fra 19:00 til 18:30.

Etter foredraget går mange av oss videre på Henrik for samtale over et glass med noe godt i.

BLUGs plan videre ser ut som følger:

 • 27. August 2015 kl. 18:30 – OpenStack ved Tor Lædre
 • 24. September 2015 kl. 18:30 – Docker ved Hans Kristian Flaathen
 • 29. Oktober 2015 kl. 18:30 – Kryssplatform app-utvikling med Cordova ved Christian Leon Christensen