blug.docker.720p(2)

BLUG 24. September 2015 – Docker all the things @Turistforeningen

Bergen (BSD and) Linux User Group fortsetter møteserien “Last Thursday”,

Torsdag 24. September 2015 kl 18:30 (MERK TIDSPUNKTET!)
Bergen Offentlige Bibliotek, Auditoriet
Strømgaten 6, 5015 Bergen
Facebook event

med teamaet

Docker all the things @Turistforeninegn.

ved Hans Kristian Flaatten

Hans Kristian snakker om hvordan Den Norske Turistforening (DNT) flyttet hele sitt utviklings- og produksjons-miljø inn i Docker containere, og gir samtidig en grundig introduksjon av de ulike verktøyene DNT benytter for å orkestrere sine Docker applikasjoner – Docker Engine, Docker Hub, Docker Compose, og Docker Machine.

Hans Kristian Flaatten er utdannet Informatikk fra NTNU og jobber som systemutvikler i DNT med ansvar for drift og utvikling av DNT sine løsninger på nett, primært rundt DNT.no og UT.no. På fritiden er Hans Kristian med i Node.JS stiftelsen hvor han er medlem av arbeidsgruppene for infrastruktur, test og bygg av offisielle Node.JS versjoner, samt vedlikehold av det offisielle Docker Imaget for Node.JS og io.js.

Biblioteket stenger kl. 20. Foredragstidspunktet vårt er derfor flyttet fra 19:00 til 18:30.

Etter foredraget går mange av oss videre på Henrik for samtale over et glass med noe godt i.

BLUGs plan videre ser ut som følger:

  • 29. Oktober 2015 kl. 18:30 – Kryssplatform app-utvikling med Cordova ved Christian Leon Christensen
  • November  Torsdag 26. november – tema ikke bestemt
  • Januar    Torsdag 31. januar – tema ikke bestemt
  • Februar    Torsdag 25. februar – tema ikke bestemt
  • Mars    Torsdag 31. mars – tema ikke bestemt
  • April    Torsdag 28. april – tema ikke bestemt
  • Mai     Torsdag 26. mai – tema ikke bestemt
  • August  Torsdag 25. august – tema ikke bestemt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *