OpenStack_Slider_b

Fellesvisning fra NUUG: OpenStack

BLUG viser månedens NUUG foredrag i auditoriet på biblioteket.Temaet denne gangen er OpenStack.

Tid:
Tirsdag 10. februar 2014 kl. 18.30
Sted:
Teknologihuset, 3.etg Pilestredet 56,
Bergen Offentlige Bibliotek (BLUG regi),
og
Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7, Stavanger (videostream).

Månedens tema er: «OpenStack» med Dag Stenstad. Foredraget vil foregå på norsk:

Dag Stenstad fra Zetta.IO presenterer hvordan man kommer igang med drift av tjenester i nettskyen. De siste årene har skjedd en stor omveltning i den globale IT-bransjen, hvor IT-infrastruktur blir industrialisert og standardisert. Dette legger grunnlaget for helt andre drifts- og utviklingsmodeller enn det som benyttes i dag. Automatisering av oppsett og styring av kapasitet, gjør at fokus endres fra det å drifte enkelte servere, til å levere tjenester.

Se også NUUGs annonsering http://www.nuug.no/aktiviteter/20150210-openstack/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *